Acktärn, Hafsen, Nysjön, Kroksjön och Rödfisksjön stänger 1/10.

Hafsen och nysjön öppnar igen den 1/12.

kroksjön och rödfisksjön öppnar igen den 1/1

acktjärn öppnar den 25/2