Kräftfiske är tillåtet bara för fiskerättsinnehavare, ortsbor och sommarstugeägare om man har löst ett årskort/fiskerättsbevis. Kräftfiske är endast tillåtet inom respektive skifteslag som fastigheten tillhör. I Vinnerån råder fiskeförbud tillsvidare. Kräftfiske i övriga vatten är tillåtet 1/8-30/9. Max 10 stycken kräftburar per fiskekort. Observera nya tider för 2023.

/ Styrelsen