Acktjärn är nu isfri.
Hafsen och Nysjön ligger än men inte många dagar till.