Vi kan nu efter provfiske konstatera att flodkräftorna inte överlevt den torrläggning som skedde under sommaren 2020.

provfiske har skett från strömdalens kraftstation och upp ovanför skifttjärn. Det resulterade i 5 lake och inte en enda kräfta.
väldigt väldigt sorgligt tycker vi.