Ett nytt vindskydd/slogbod är på plats vid Kroksjön. Även en ny bro över bäcken så inplantering kan ske på ett säkert sätt.

Föreningen ansökte om bidrag till två nya vindskydd hos dalavind (vindkraftsparken tavelberget) och fick hela bidraget beviljat. Tack för det Dalavind. Ett stort tack även till Nils-Erik Bosell i Älvdalen som timrat slogbodarna.
Den andra slogboden står vid Rödfisksjön.

smiley