Vi i styrelsen vill varna för att isarna kan vara dåliga.

Provborra innan ni klampar iväg ut på isarna