Provfiske i Vinnerån är genomfört med godkänt resultat.
Styrelsen bedömer beståndet som fiskbart generellt.
Vissa områden verkar tagit mer stryk av torkan än andra av förklarliga skäl.
Vi vill med det att ni som fiskar kräftor rapporterar era fångster till styrelsen (info@linghedsfiske.se), vi vill också att ni hjälper beståndet att återhämta sig genom att flytta småkräftor från områden med mycket kräftor till områden där det finns färre kräftor.

Tider för kräftfiske 2019:
Eftersom vattenståndet i Vinnerån under 2018 var extremt lågt måste styrelsen provfiska innan beslut om fiske kan tas.
Provfiskningen kommer genomföras senast 26/7 och därefter annonseras ut.
Om provfisket medger fiske kommer datumet för fiske i vinnerån bli den 9/8.

Lingan och Svärdsjön den 16/8
Hyn och spjärsen 1/8-30/9