En abborre av sällan skådad storlek drog Olof och undertecknad på ismete i helgen.
Självklart fick den friheten åter och därför har jag heller ingen vikt att redovisa. Men vad gör väl det, huvudsaken är att den simmar vidare i sjön.