Hafsen & Nysjön har premiär den 1 januari 2019

Dagkortet kostar 100kr och löses i automat i linghed, via våra fiskekortsförsäljare eller Swishnr: 1231800077

Årskortet kostar 350kr för boende inom Lingheds FVOF & fiskerättsinnehavare
Årskort för övriga kostar 450kr

Styrelsen i LFVOF önskar dig välkommen!