Här kommer protokollet från den “nya” föreningens första årsmöte.