1000 stycken nya fina små öringar på ca 2hg planterades idag i Kroksjön.
Tack Christer för dina insatsersmiley