Här kommer inbjudan tilll fiskestämma 2018
Den 31/10 vid Lingheds bystuga kl 19:00