I juni månad år 2018 beslutade länstyrelsen Dalarna att Lingheds fiskevårdsområde ska slås ihop med Svartnäs fiskevårdsområde. En ny fiskevårdsplan ska arbetas fram, nya stadgar och stytrelse kommer presenteras på hemsidan och 2019 ska allting ha fallit på plats.

Beslutet finns att läsa i sin helhet nedan.