Första vickningen av mjärdarna i acktjärn efter att ha legat i två dygn.