Isen har nu släppt sitt grepp om sjöarna. Acktjärn, nysjön och Hafsen sköljde under söndagen.

Det kommer att ske inplantering av små regnbågar i Acktjärn och för att de ska få en så stor chans som möjligt att klara sig så bedriver styrelsen fiske efter abborre.
Vi har satt i 10st mjärdar och även några finmaskiga nät.

Skulle ni få upp små regnbågar eller öringar vore vi tacksamma om ni varsamt satte tillbaka dom så att vi får upp en fin kvalitativ fiskstam i acktjärn.

För att rödingen i Hafsen ska ha en större chans att klara sig så sätter vi även i ryssjor för att få upp gäddor under leken.