Resultatlista

1. Bäcklund/Johansson 5994g


2. Elsa Wallin 4490g

3. Berndt Eriksson 2128g

Totalt deltog 28 lag varav 18st vägde in fisk.