Vid styrelsemötet bestämdes datum för kräftfiske 2018.

Fredagen den 10/8 kl 17:00 till lördagen den 11/8 kl 17:00 i Vinnerån.

Fredagen den 17/8 kl 17:00 till lördagen den 18/8 kl 17:00 i Svärdsjön, Iskan och Lingan.

Lördagen den 1/8 till den 30/9 i Hyn och Spjärsen.

Fisket får bara bedrivas inom det egna skifteslaget med årskort i LFVOF.
Fiske är endast tillåtet för fiskerättsägare, sommarstugeägare och ortsbor.
Max 10st burar/fiskekort.
Minsta tillåtna kräftstorlek är 9cm.