Allt fiske är förbjudet i Nysjön, Hafsen och Acktjärn from 1/10-2017

Hafsen och Nysjön öppnar igen 1/1-2018

Acktjärn öppnar någon gång under vintern 2018.