Länsstyrelsen Dalarna provfiskar spjärsbäcken varje för att kontrollera öringens lek. 2013-2015 har varit katastrofala men hösten 2015 verkar öringleken tagit sig då provfisket 2016 visade bra resultat. Skönt, hoppas det fortsätter i den stilen.