Styrelsens arbete med att minska antalet gäddor för att främja rödingen i Hafsen går vidare.
Östen och Björn sköter ryssjan varje år på ett exemplariskt sätt, idag hjälpte Leif till som även han har varit flitig i föreningen i många år.
Tack för ert engagemang.
Imorrn ses vi vid Acktjärn för en arbetsdag, det bjuds på grillade hamburgare till de som hjälper till.