Vid styrelsemötet bestämdes datum för kräftfiske 2017.

Fredagen den 4/8 kl 17:00 till lördagen den 5/8 kl 17:00 i Vinnerån.

Fredagen den 11/8 kl 17:00 till lördagen den 12/8 kl 17:00 i Svärdsjön, Iskan och Lingan.

Fredagen den 4/8 till den 30/9 i Hyn och Spjärsen.

Fisket får bara bedrivas inom det egna skifteslaget med årskort i LFVOF.
Fiske är endast tillåtet för fiskerättsägare, sommarstugeägare och ortsbor.
Max 10st burar/fiskekort.
Minsta tillåtna kräftstorlek är 9cm.