Nu finns det ved vid alla vindskydd runt tjärn, det kommer till våren även att bytas ut spångar och röjas kastgator och stigar runt tjärn.

Även Hafsen har fått ved till vindskydden, veden är inte sågad och kluven tyvärr men vi ska se till att det finns såg och yxa vid alla vindskydd.Tack så mycket Östen och Björn för era insatsersmiley