Vid styrelsemötet bestämdes datum för kräftfiske 2016.

Fredagen den 5/8 kl 17:00 – lördagen den 6/8 kl 17:00 i Vinnerån.
Fredagen den 12/8 kl 17:00 – lördagen den 13/8 kl 17:00 i Svärdsjön, Iskan och Lingan.

Fisket
får bara bedrivas inom det egna skifteslaget med årskort i LFVOF.
Fiske är endast tillåtet för fiskerättsägare, sommarstugeägare och ortsbor.
Max 10st burar/fiskekort.
Minsta tillåtna kräftstorlek är 9cm.

Provfiske i Hyn får ske från 1/8-30/9 anmälan ska ske till Mikael Eriksson. Resultat, antal burar, och plats ska rapporteras till Mikael Eriksson. Tel. 070-5693173 fångst får behållas.