Pga att kvalitén på regnbågen har varit så dålig tog styrelsen ett beslut om att det inte ska planteras mer regnbåge i acktjärn i år, istället ska öring planteras. I slutet på varje sommarmånad planteras det in fisk i acktjärn.