Här nedan finns verksamhetsberättelsen samt årsmötesprotokollet för granskning.