Vid styrelsemötet bestämdes datum för kräftfiske 2015.

Fredagen den 7/8 kl 17:00 – lördagen den 8/8 kl 17:00 i Vinnerån.

Fredagen den 14/8 kl 17:00 – lördagen den 15/8 kl 17:00 i Svärdsjön och Lingan.