Isen ligger ostadigt på Hafsen och Acktjärn.

Framåt lördag (25/4) är nog isen troligtvis borta på acktjärn. Igår (onsdag) var det is i hela sjön.