Marcus, Östen, Leif och Mats var på Gammelbergstjärn och anglade denna fina vårdag.
Fisket var allmänt trögt men en stor gädda som nådde över 10kilosribban lyckades Mats dra upp. Den exakta vikten var 10,1kg