Vårgäddorna har börjat nappa nu så skicka in bilder på era fiskar…jag har hört att det kommit upp flera stora b.la. på Lingan?

Isarna är fortfarande starka men det går utför fort så var uppmärksam på de förrädiska vårisarna.

Det är tråkigt att bara lägga in bilder på mig själv, men vad gör man när det inte skickas in några? Skärpning!