Idag på förmiddagen har isen försvunnit från hela tjärn. Bommen kommer att öppnas på kvällen så att det går att köra hela vägen upp till tjärn.

Fiskekorten kostar numer 80 kronor/dag och person. För att bibehålla kvalitén på fisket kommer det att bedrivas täta kontroller av fiskekort med start idag.

Hafsen och Nysjön brukar skölja ungefär 4-7 dagar efter Acktjärn beroende på temperautur och vind.

Vid misstanke om olovligt fiske eller andra frågor maila info@linghedsfiske.se eller ring Johan Apel 070-3491158. Björn Storsnes 070-5750815.

vi i styrelsen önskar er välkomna till en ny säsongs fiske i Lingheds alla vatten.