Datumen för kräftfiske i Linghed är:

Vinnerån 3/8 kl 17:00. Fram till 4/8 kl 17:00.

Lingan och Svärdsjön 10/8 kl 17:00. Fram till 11/8 kl 17:00.