Kräftfiske 2011 i Svärdsjön, Iskan och Lingansjöarna är tillåtet den
12/8 kl 17.00 – 13/8 kl 17.00.

Fisket sker inom eget skifteslag, vid frågor om resp. område ring:

Linghed: Björn Storsnes 0246-22 114

Hökviken: Bo Olsson 0246-22 202

Böle: Gunnar Westling 0246-63 017

Isala: Rune Johansson 0246-63 015

I Linghed Isala och Böle är fisket tillåtet för fiskerättsägare ortsbor och stugägare.
I övriga skifteslag får icke ortsbor och stugägare medverka om respektive skifteslag medger detta. Ni som är intresserade lyssna med berörda skifteslag.

Fiskare måste ha årskort i Lingheds fiskevårdsförening.
Max 10 st kräftburar per fiskekort.
Minsta tillåtna storlek på kräfta är 9 cm.
Kontroll av fiskekort och kräftstorlek kommer att ske.
Kräftor som är mindre än 9 cm ska omedelbart släppas tillbaka.

I hopp om att vänskap och glädje råder under fisket önskar vi i styrelsen lycka till!