Ett nytt vindskydd har byggts vid Hafsen då det gamla har brunnit ner.